Genius багш нарууд

(Себу хотод англи хэл сурах)

Манай багш нар ангид зөвхөн мэргэжлийн туршлагыг төдийгүй англи хэлийг хэр хурдан хугцаан сурах талаар зөвөлдөг.

Зарим багш нар 1-ээс 1-ийг заахад онцгой ач холбогдолтой тул багш нар өөрсдийгөө илүү тохь тухтай, заах боломжийг олгодог.

Үүнтэй адил бид багш нарынхаа бие даасан чадварыг үнэлдэг бөгөөд тэднийг хичээлдээ оруулахыг уриалдаг. Тиймээс манай шилдэг дүрмийн багш нар дүрмийн хичээл заадаг, шилдэг бичих багш нар маань заах гэх мэт.

Бүх багш нар дор хаяж 2 жил заах туршлагатай, бакалаврын зэрэгтэй, TEFL эсвэл TESOL сертификаттай.

Genius english Англи хэл заахдаа манай багш нар анхаарал халамж тавьдаг.

Манай багш нарууд

LEVI

Australia

RAY

Canada

LUCAS

USA

JUSTIN

USA

JILL

Philippines

ACE

Philippines

APRIL

Philippines

MARLY

Philippines

MARLYN

Philippines

MERIAM

Philippines

LIRMA

Philippines

ROSE

Philippines

SHEENA

Philippines

LYN

Philippines

ANGIE

Philippines

LEA

Philippines

MARLYN

Philippines

NIELA

Philippines

JANE

Philippines

JANINE

Philippines

JOVE AN

Philippines

KISHA-KAY

Philippines

MARTHA

Philippines

MELISSA

Philippines

NORAYA

Philippines

PAULINE

Philippines

REO

Philippines

VANESSA

Philippines

VENICE

Philippines