Магадлан итгэмжлэл

(Себу хотод англи хэл сурах сургууль)

Genius English нь янз бүрийн агентлагуудаар магадлан итгэмжлэгдсэн байдаг.

BI

(Цагаачлалын товчоо)

TESDA

(Техникийн боловсрол, ур чадварыг хөгжүүлэх газар)

SEC

(Үнэт цаас, биржийн комисс)