Анги танхимууд

(Филиппинд англи хэл сур)

Манай бүх анги танхим нь агааржуулагчтай, цэвэрхэн, гэрэлтсэн, цэлгэр байх тул суралцах төгс орчныг бүрдүүлдэг.

    Манай ангиуд