СУРГАЛТЫН ШААРДЛАГА

(Филиппинд суралцах)

Манай сургуулийн 9 ба түүнээс дээш насны бүх сурагчдыг уриж байна. Оюутнууд дараахь зүйлийг авах шаардлагатай.

»Паспорт

Англи хэлний түвшин

Англи хэлний мэдлэгийн бүхий л түвшинг бид хүлээн зөвшөөрдөг.

Beginner, Pre-intermediate, Intermediate, Upper Intermediate/Advanced