Бизнесийн англи хэл

(Филиппинд бизнесийн англи хэлний сургалт)

Ерөнхий, эрчимжсэн, мэргэшсэн сургалтуудаас бүрдэх Бизнесийн Англи хэлний практик курсуудаар карьерийнхаа боломжийг ахиулах. Бид ‘бодит амьдрал’ бизнесийн нөхцөлд итгэх итгэл, чөлөөтэй байдлыг харилцааны чадварыг өгөхөд анхаарлаа хандуулдаг.

 

Бизнесийн англи хэлний хөтөлбөрийн мэдээлэл

Бизнесийн англи хэлний сургалт A:

Өдөрт 6 анги; Нэг ангид 50 минут

  • Дотоод багштай 4 ангид 1 багш 1 оюутан
  • Төрөлх англи хэлний багштай 2 бүлгийн анги

Бизнесийн англи хэлний сургалт B:

Өдөрт 8 анги; Нэг ангид 50 минут

  • Дотоод багштай 6 ангид 1 багш 1 оюутан
  • Төрөлх англи хэлний багштай 2 бүлгийн анги