Ерөнхий ангил хэл

 

(Филиппинд ерөнхий англи хэлний сургалт)

Англи хэлний ерөнхий сургалтуудын аль нэгийг ашиглан англи хэлний бүх талын мэдлэгээ хөгжүүлэх. Манай сургалтууд нь оюутнуудад хөгжилтэй, дэмжлэг үзүүлэх орчинд нь англи хэлний мэдлэгээ сайжруулах боломжийг олгодог.

 

Англи хэлний хөтөлбөрийн мэдээлэл

Ерөнхий англи хэл A:

Өдөрт 6 анги; Нэг ангид 50 минут

  • Дотоод багштай 4 ангид 1 багш 1 оюутан
  • Төрөлх англи хэлний багштай 2 бүлгийн анги

Ерөнхий англи хэл B:

Өдөрт 8 анги; Нэг ангид 50 минут

  • Дотоод багштай 6 ангид 1 багш 1 оюутан
  • Төрөлх англи хэлний багштай 2 бүлгийн анги